Skötseluppdrag

GRÖN GESTALTNING

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING


PLANTERING

BESKÄRNING

RÅDGIVNING

SKÖTSEL

SKÖTSEL


Väl utförd anläggning och planering är viktigt, men i det långa loppet är det av minst lika stor betydelse att man har en kontinuerlig skötsel.

Grön Gestaltning utför skötsel av allt ifrån gräsmattor, lövhantering, beskärning till planteringar. Riktat  mot både privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Skötsel av planteringarSkötsel av träd och buskar

Anolfsbol 5 464 92 Mellerud  |  0736 91 31 24

Copyright @ All Rights Reserved