Tjänster

GRÖN GESTALTNING

 

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

 

TRÄDGÅRDSGESTALTNING

VILKA

TJÄNSTER

 

Vi utför stora som små projekt. Offentliga som privata.

 

Från ritbordet och planeringsstadiet till slutfört projekt. Hårdgjorda ytor av murar, plattsättningar och cortenståls arbeten.

 

Växtval samt plantering utifrån platsens förutsättningar och givna ramar.

 

Nyanläggning av gräsmattor och sedummattor.

 

Beskärning av fruktträd och prydnadsbuskar.

 

Konsultation och rådgivning

 

Kontakta oss gärna för att höra mer!

Vi är försäkrade genom TryggHansas Entreprenad- försäkring.

Södra Bäckebol Karlslund 464 50 Dals Rostock | 0736 91 31 24

Copyright @ All Rights Reserved