Tjänster

GRÖN GESTALTNING

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING


PLANTERING

BESKÄRNING

RÅDGIVNING

SKÖTSEL

VILKA

TJÄNSTER


Vi utför stora som små projekt. Offentliga som privata.


Från ritbordet och planeringsstadiet till slutfört projekt. Hårdgjorda ytor av murar, plattsättningar och cortenståls arbeten.


Växtval samt plantering utifrån platsens förutsättningar och givna ramar.


Nyanläggning av gräsmattor och sedummattor.


Beskärning av fruktträd och prydnadsbuskar.


Konsultation och rådgivning


Kontakta oss gärna för att höra mer!

Vi är försäkrade genom TryggHansas Entreprenad- försäkring.

Pålbön 1 464 93 Mellerud  |  0736 91 31 24

Copyright @ All Rights Reserved