Beskärning

GRÖN GESTALTNING

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING


PLANTERING

BESKÄRNING

RÅDGIVNING

SKÖTSEL

BeskärningHamling


Traditionell utfört för att få lövfoder under vintertid för gårdens djur.

Idag görs det främst av utseendemässiga skäl kring gårdsmiljöer och kulturmark.


Förutom att ge karaktär till en gårdsmiljö bidrar dem i hög utsträckning även till den biologiska mångfalden där flertal insekter, lavar och fåglar gynnas.Fruktträdsbeskärning


Fruktträdsbeskärning kan ske av flera anledningar. Kanske vill man ha ett mindre träd, mer frukt eller bevara en äldre sort.


Genom varsam och långsiktig tanke kan både äldre träd och helt obeskurna få en plats i trädgården.

Beskärning av prydnadsbuskar


Många av våra vanligaste prydnadsbuskar blir på sikt förtätade och mister sitt prydnadsvärde. Genom varsam urgallriing och uppbyggnad av växtsätt får dem åter sin prydande plats i trädgården.

Beskärning av träd


Kronlyft, uppstammning, urglesning eller renovering? Borttagning av dubbla toppar, skarpa grenvinklar och svaga punkter.

Trots många funderingar går mycket

att lösa med en långsiktig tanke på etablerade träd.Anolfsbol 5 464 92 Mellerud  |  0736 91 31 24

Copyright @ All Rights Reserved